O nas

Uroczystego otwarcia Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach dokonał w dniu 31 października 1948 roku Starosta powiatu Zawiercie – Tomasz Soczewica. Kierownikiem szkoły był wtedy Feliks Surma.

Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach jest to najmniejsza placówka na terenie Gminy Mierzęcice. Siedziba szkoły znajduje się w Boguchwałowicach przy ulicy Buczka 1. Szkoła obejmuje klasy I – III oraz oddział przedszkolny, co oznacza niepełny stopień organizacyjny szkoły.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Mierzęcice. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Mimo małej liczebności dzieci w szkole klasy nie są łączone.

Od 1.06.2014r. do 30.06.2018r. funkcję dyrektora szkoły sprawowała Pani mgr Beata Gewald. Od 01.09.2019r. funkcję dyrektora szkoły sprawuje Pani mgr Monika Naglik.

Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach jest miejscem, w którym proces nauczenia – uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Dbamy o rozwój kompetencji poznawczych, komunikacyjnych i instrumentalnych uczniów.

Z nurtu personalistycznego czerpiemy nakierowanie wychowania na rozwój osobowy ucznia, rozumienie ucznia jako istoty autonomicznej, rozumnej wyposażonej w przyrodzoną godność.

Każdemu dziecku pomagamy odnaleźć tkwiący w nim „skarb” i rozwinąć go na miarę swoich możliwości.

Kadrę szkoły tworzy zespół osób twórczych, innowacyjnych i chętnych do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Szkoła współpracuje  ze środowiskiem lokalnym. Aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska, dzięki czemu ma podstawę do zwracania się z prośbami o pomoc wtedy, gdy sama jej potrzebuje.

Szkoła dba o spójność oddziaływań wychowawczych z domem rodzinnym uczniów, poprzez silne więzy współpracy z rodzicami.

Uroczystości szkolne, które są okazją do spotkań:

 • Pasowanie na przedszkolaka;
 • Dzień Edukacji Narodowej;
 • Jasełka w szkole oraz w kościele;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Dzień Mamy i Taty.


Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach to:

 • indywidualne podejście, rodzinna atmosfera;
 • bezpieczny pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym i szkole;
 • bogato wyposażone sale;
 • plac zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz siłownia na placu szkolnym
 • ciekawe wycieczki i imprezy okolicznościowe, akcje charytatywne i innowacje pedagogiczne;
 • konkursy, warsztaty dla wychowanków
 • prelekcje dla rodziców;
 • wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę pedagogiczną.

Programy:

 • „Mleko w szkole”
 • „Owoce i warzywa w szkole”
 • „Akademia Bezpiecznego Puchatka”


Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi edukację:

 • Wspólnotami Leśno – Gruntowymi w Boguchwałowicach,
 • Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju i promocji wsi Boguchwałowice,
 • Policją w Siewierzu – prelekcje dla uczniów,
 • Nadleśnictwem Siewierz – pogadanki i wycieczki dla uczniów,
 • Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczna w Siewierzu – warsztaty dla rodziców  i nauczycieli,
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – finansowanie zajęć alternatywnych z zakresu profilaktyki,
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mierzęcicach,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Kościołem w Boguchwałowicach,
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Boguchwałowicach,
 • Gminną Biblioteką Publiczną filia w Boguchwałowicach – w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – od września 2007r. organizowane są cykliczne spotkania w oddziale przedszkolnym.